บางทีถ้ารู้ว่าเถียงไปก็ไร้ค่า.. จงเดินกลับออกมา.. อย่าเอาอารมณ์ไปแลก


 

เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมา

ชมคนด้วยวาจา มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ

ทำ ร้ า ย คนด้วยวาจา เจ็บยิ่งกว่า ทิ่ ม แ ท ง ด้วยหอกดาบ

เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมา

เถียงกับคน โ ง่ มีแต่จะ เ สี ย เ ว ล า

เจ้าสวดมนต์ แต่… ยังนินทา

เจ้าทำทาน แต่… ยังเอาเปรียบ

เจ้ามีความรู้ แต่… ชอบดูถูกคน

เจ้าตัวสะอาด แต่… ใจ ส ก ป ร ก

เจ้าอยากได้มิตรแท้ แต่… เจ้ากลับเป็นมิตรเทียม

เจ้าบอกทำกุศล แต่… หมายเอาชื่อเสียง

เจ้ามีทุกสิ่ง แต่… ไม่คิดแบ่งปัน

เจ้าดูแลคนอื่น แต่… ละเลยพ่อแม่

คนอื่นช่วยเราจำไว้ชั่วชีวิต

เราช่วยคนอื่นจงอย่าจำใส่ใจ

น้ำใสสะอาดเกินไป ย่อมไร้ซึ่งมัจฉา

คนที่เข้มงวดเกินไปย่อมไร้ซึ่งบริวาร

ความกลัดกลุ้มหงุดหงิด และ ปัญหา

ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพูดสู้มากยิ่งขึ้น

ไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เรา

ท้อแท้ห่อเหี่ยวยอมจำนนต่ออุปสรรค

ความอิจฉาเป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ

ความระแวงสงสัยเป็น ศั ต รู ตัว ร้ า ย ของความรัก

ความรักถ้าปราศจากความซื่อสัตย์จริงใจ
ต่อกันเสียแล้วก็ไม่อาจเชื่อถือซึ่งกันและกันได้

ตัว ส ก ป ร ก ก็คอยคิดจะอาบน้ำ

เท้า ส ก ป ร ก ก็คิดจะล้างเท้า

แต่ใจ ส ก ป ร ก กับไม่คิดที่จะชำระใจ

คนที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป

เป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างที่สุด

ไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเย่อหยิ่งอวดดี

ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอคือคนที่ดีพอ

ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้วคือผู้ที่ดีไม่พอ

ต้องการที่จะมองความจริง

แม้ว่าความจริงอาจจะทำให้เราเจ็บปวดมากๆ

ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตัวเอง

ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเองจงให้อภัยผู้อื่น

สูงส่งแต่ไม่ เย่อหยิ่ง ชนะแต่ไม่ลำพอง

ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที เข้มแข็งแต่อดกลั้น

ก่อนที่จะเอาชนะผู้อื่นจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เสียก่อน

ก่อนที่จะว่าคนอื่นๆควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อน

ก่อนหน้าที่จะรู้จักคนอื่นควรจะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน

ผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาด ผู้ที่รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ

Cr. ขอบคุณต้บฉบับจาก : เพจ Fc นิรุตติ์ ศิริจรรยา