10 นิสัย ผู้หญิงสู้ชีวิต เธอจะเก่งและแกร่ง กว่าคนทั่วไป


 10 นิสัย ผู้หญิงสู้ชีวิต เธอจะเก่งและแกร่ง กว่าคนทั่วไป


1. มีความกตัญญู รู้คุณ


เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ


2. เธอไม่รู้สึกแพ้ กับอะไรทั้งนั้น


ถึงบ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าใครๆเขา และเธอไม่คิด ดู ถู ก ใคร หรือ ดู ถู ก ตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ตาม


3. เธอรู้จักตัวเอง


พวกเธอจะไม่ตาม ก ร ะ แ ส ใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตนั้น แท้จริงคืออะไร


4. เธอไม่ ยึ ด ติ ด อดีต และเธอจะเรียนรู้จากอดีต


เธอไม่ เ พ้ อ ฝั น แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติกับปัจจุบันเสมอ และเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด


5. เธอมีความมั่นใจ จาก ข้างใน


เธอจะไม่ ก้ า ว ร้ า วกับใครๆ และเธอจะพูดอย่างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่มี


6. เธอรู้ว่า เธอชนะใจตัวเอง


อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขเช่นกัน เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่างไรได้บ้าง


7. ไม่โลกสวย


แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ ายหรอกนะ เธอจะมองโลกตามความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง


8. เธอมีความสวยในแบบของเธอ


เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอต่างหาก


9. เธอคิดพึ่งพาตัวเอง


เพราะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือตัวเองไง เธอจะค ว บ คุ ม ชีวิตด้วยมือของตัวเอง


10. เธอจะรู้จักให้อภัยเสมอ


อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำได้