ดูดวงเซียมซีเสี่ยงทาย เลือกเลขทรี่ชอบ เมื่อได้เลขมาแล้ว ให้อ่านคำทำนาย


 

ดูดวงเซียมซีเสี่ยงทาย เสี่ยงอย่างไรให้ถูกต้อง ผลออกมาแม่นเป๊ะ!


ตั้งจิตอธิษฐาน บอกชื่อ-นามสกุล แล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดวง เลือกเลขที่เราชอบมา 1 เลข

เมื่อได้เลขมาแล้ว ให้อ่านคำทำนาย


ใบเซี่ยมซี่ที่ 1

คำทำนายที่หนึ่ง เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ช่วงนี้ชะตาชีวิตเปรียบเหมือนแสงพระอาทิตย์อันแรงกล้า ทำการสิ่งใดไม่มีอุปสรรค ถ้าเจ็บป่วยจะมีหมอดีมารักษา เงินทองไม่ขัดสนการงานก้าวหน้าสรรพสิ่งดีนักแล


 

ใบเซี่ยมซี่ที่ 2

คำทำนายที่สอง เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ไม่มีอุปสรรค จะได้โชคลาภอันพึงประสงค์ การงานเจริญรุ่งเรือง ถ้าเจ็บป่วยจะมีหมอดีมารักษา เนื้อคู่ยังอยู่ไกลทุกอย่างดีนักแล


 

ใบเซี่ยมซี่ที่ 3 คำทำนายที่สาม เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ อาจมีอุปสรรคอยู่บ้างเล็กน้อย จงไหว้พระขอพรสิ่งร้ายจะกลับกลายเป็นดี ถามเรื่องการงานแลเชื่อเสียงช่วงนี้ยังดีอยู่ โรคภัยไม่มี โชคลาภมีน้อย เนื้อคู่จะช่วยท่านสร้างชื่อเสียงได้
ใบเซี่ยมซี่ที่ 4 คำทำนายที่สี่ เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้จะมีโชคลาภ การงานรุ่งเรือง ถ้าเจ็บป่วยจะมีหมอดีมารักษา ครอบครัวและตัวท่านจะประสบสุขตลอดกาลดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 5 คำทำนายที่ห้า เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ยังไม่ราบรื่น การงานมีอุปสรรค ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยความรักไม่สดชื่น โชคลาภยังไม่มี จงหมั่นไหว้พระ และขอพร วสิ่งร้ายก็จะทุเลาลงบ้าง
ใบเซี่ยมซี่ที่ 6 คำทำนายที่หก เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้จะพบคนที่มีบุญมาช่วยเหลือ การงานก้าวหน้า เงินทองคล่องตัว ความรักจะพบเนื้อคู่ เจ็บป่วยไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างสมประสงค์ดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 7 คำทำนายที่เจ็ด เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้จะได้ลาภ ผ้าผ่อน เงินทอง การงานไม่มีอุปสรรค แลจะได้ที่อยู่กันอันพึงใจ ความรักสดชื่น เจ็บป่วยจะมีหมอดีมารักษา มิฉะนั้นจะได้รับความสุขอย่างประเสริฐยิ่งแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 8 คำทำนายที่แปด เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้จะมีลาภ การงานจะรุ่งเรือง เจ็บป่วยจะหมายเร็ว เงินทองไหลมาเทมา สรรพสิ่งสมดังปรารถนาทุกประการดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 9 คำทำนายที่เก้า เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้จะได้ยศฐาบรรดาศักดิ์ และสรรพสิ่งลาภจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ การงานเจริญรุ่งเรือง ไม่มีโรคภัยอันตราย ความรักสมหวัง สรรพสิ่งไม่มีอุปสรรคดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 10 คำทำนายที่สิบ เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตในช่วงนี้จะได้รับความเดือดร้อนด้วยถ้อยคำอันมิชอบจากผู้อื่น และควรระวังอันตรายจากการขับขี่ต่าง ๆ การงานมีอุปสรรคนิดหน่อย โชคลาภยังไม่มี ความรักมีอุปสรรคมาก จงหมั่นไหว้ขอพร สิ่งร้ายอาจกลายเป็นดี
ใบเซี่ยมซี่ที่ 11 คำทำนายที่สิบเอ็ด เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตในช่วงนี้จะเกิดถ้วยความให้เกรงสตรีเป็นศัตรูจงหนัก มิฉะนั้นจะถูกฟ้องหาเพราะชู้เมีย ไม่ควรเดินทางกลางคืน การงานไม่มีอุปสรรค อาจจะเจ็บป่วยเสียงเงินทอง จึงควรไหว้พระให้ท่านคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นดี
ใบเซี่ยมซี่ที่ 12 คำทำนายที่สิบสอง เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ จะได้ลาภยศบริบูรณ์สมประสงค์ ทั้งจะอายุยืนยาว การค้าขายเจริญรุ่งเรือง จะมีเนื้อคู่อันประเสริฐ ทุกสิ่งที่ท่านขอจะสมประสงค์ดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 13 คำทำนายที่สิบสาม เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ จะได้คนมีบุญมาอุ้มส่งและคุ้มครอง ถ้าเป็นความจะชนะความ การงานไม่มีอุปสรรค เจ็บป่วยจะมีหมอดีมารักษา ความรักเบิกบาน ถ้าเป็นนักเรียนควรตั้งใจศึกษา อนาคตจะรุ่งเรืองดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 14 คำทำนายที่สิบสี่ เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ จะอันตรายถึงชีวิต ท่านควรจะไปไหว้ (แปะกง) และขอพรจากท่านแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น การงานไม่มีอุปสรรค ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข ตัวท่านอาจจะเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้ จึงหมั่นขอพรไหว้พระให้มาก ๆ สิ่งร้ายอาจจะกลายเป็นดี
ใบเซี่ยมซี่ที่ 15 คำทำนายที่สิบห้า เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ จะได้แก้วแหวนเงินทอง สรรพสิ่งสมดังใจหมาย การค้าขายรุ่งเรือง ถ้าเจ็บป่วยจะมีหมอดีมารักษา เนื้อคู่เป็นผู้มีบุญ ทุกสิ่งสมประสงค์ ดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 16 คำทำนายที่สิบหก เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ จะได้ลาภ ผ้าผ่อน สรรพสิ่งทั้งศัตรูจะคิดร้ายมิได้ การค้าขายไม่มีอุปสรรค โรคภัยไม่มี เนื้อคู่นั้นอยู่ไกลเวลานี้ มิฉะนั้นจะมีผู้มีบุญมาคุ้มครองดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 17 คำทำนายที่สิบเจ็ด เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ จะได้พึ่งผู้สูงอายุหรือผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์ และลาภยศกาล สรรพสิ่งสมประสงค์ การงานก้าวหน้า อายุยืนยาว มิฉะนั้นจะได้คู่ที่มีทรัพย์ดีนักแล
ใบเซี่ยมซี่ที่ 18 คำทำนายที่สิบแปด เซียมซีใบนี้ว่าด้วย ชะตาชีวิตช่วงนี้ จะมีลาภน้อย การค้าขายหาผล ๆ บังเกิด จะได้คู่ที่พอใจ ถ้าเจ็บป่วยหายง่าย ถ้าคบผู้ใหญ่จะมีอำนาจ ควรหมั่นไหว้พระแล้วท่านจะได้สรรพสิ่งดังใจหมาย