แนะนำ ให้ทำก่อนสิ้นปีนี้ ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมชะต า ชีวิตให้ดีขึ้น


 

ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ใครมีชีวิตติดขัดมีแต่ปัญหา มีวิธีแก้ ลองทำดู


ไหว้ศาลพระภูมิแล้ว ทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้านอีก?? เขาว่ากันว่าเจ้าที่กลางบ้านเป็นเจ้าที่เจ้าทางของตัวบ้านเรือน ซึ่งมีความแตกต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นที่คอยปกปักรักษาคนภายในบ้าน ดังนั้นเราจึงความไหว้เพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจทำลงไปหรือล่วงเกินต่างๆ โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ


โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้


1. ผลไม้ 9 อย่าง


2. น้ำชา 5 แก้ว


3. ดาวเรือง 9 ดอก


4. เทียน 2 เล่ม


5. ธูป 5 เล่ม


6. ผ้าขาวบาง 1 ผืน #ปูพื้นกลางบ้าน


7. หมากพลู 9 คำ


ไหว้กลางบ้าน…ปูผ้าขาวและของ ต่าง ๆๆวางบนผ้าขาว…หันหน้าเข้าบ้าน กลางบ้านจากประตูบ้านถึงหลังบ้านแล้วหากลางบ้านหันหน้าเข้าบ้าน

เมื่อวางของเรียบร้อยแล้วจุดเทียนธูปแล้วกล่าว


“ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง”


เจ้าบ้านเจ้าเรือน บ้านเลขที่ …..บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้านำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ…….. หรืออยู่อาศัย ณ สถานที่แห่งนี้ ขอโปรดช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ขอท่านเปิดประตูเงินประตูทองให้ข้าพเจ้าไม่ขาดเงินไม่ทุกข์เรื่องเงินขอความสะดวกทุกๆทางและหากมีสิ่งใดที่ทำผิดไปไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาหรือไม่เจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าขอขมากรรมขอโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ด้วยเถิด…สาธุๆๆๆ


วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง


เจ้าของที่เจ้าของทางในตัวบ้าน…


#ควรไหว้อังคารหรือเสาร์เที่ยงตรง


ควรทำ3เดือนครั้ง,6เดือนครั้ง,หรือใครสะดวกทุกเดือนก็ได้ค่ะ


#ลาของทานหรือแจกเป็นทาน


เมื่อธูปหมดดับเทียนเอามือจับที่พานแล้วกล่าว


ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานกินเพื่อเป็นศิริมงคลด้วยเทอญ


ขอบคุณข้อมุลจาก : roongee