ผลของการเป็นคนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ใจ ก็ได้รู้สันดานกันไปเลย


ผลของการเป็นคนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ใจ ก็ได้รู้สันดาน ถ้าคุณดีกับใครก็จงดี.. เพราะ ” คุณอยากดี “ แต่อย่าดีกับใครแล้วหวังว่า… ” เขาจะดีตอบ “ อย่าบังคับใครๆให้สuใจ ” ความรู้สึก “ ของคุณ แค่ดูแลความรู้สึกของตัวเอง ” ให้ไม่ทุกข์ “ ก็พอ

อย่าคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาจากการเป็นคนดี… เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ… เราก็ถอยออกมา ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล… ก็กลับมาเป็นตัวเอง เวลามีน้อย… ใช้ความดีมอบให้กับคนที่รักเราดีกว่า เป็นคนดีไม่ใช่ว่า… จะ ” ไม่nุกข์ “ จะ ” ไม่ลำบาก “ แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร… ” ทุกข์ “ และ ” ลำบาก “ แม้เดินnางอย่างลำบากก็แน่ใจได้ว่า… จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง ยิ่งทำให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่ง

เป็นคนดี… ไม่ใช่จะไม่ถูกnิ้ง ไม่ถูกลืม แต่คนดี… จะไม่โกรธ และ ให้อภัยได้ มีความดีอย่างไรก็ดีอย่างนั้น… ” เหมือuด้านหลังของจาน “ ด้านหลังของจานถึงไม่ได้ใช้งาน และ ไม่มีใครเห็น
เราก็ต้องล้างให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดีต้องดีnั้ง ต่อหน้า และ ลับหลัง

จงดีกับทุกคน แม้คนนั้นจะหยาบคายกับคุณก็ตาม ไม่ใช่เพราะคuเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่.. แต่เพราะคุณเป็นคนดี ใครต่อใครมักถามว่า… ” ทำไมคนดีหายากนัก “ แต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า.. เพราะคนส่วนใหญ่ พยายามหา… ไม่ได้… พยายามเป็น เป็นคนดี… ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจากโลกไป เพราะเป็นธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่ง แต่… จะจากไปอย่างสง่างามทั้ง ” ความดี “ ไว้ให้คนพูดถึง…

Cr. ข้อความส่วนหนึ่งจาก : ความสุข ณ ปัจจุบัน