ข้อคิดดีๆ ต่อให้รวยแค่ไหนก็อย่าดูถูกคนอื่น ต่อให้จนแค่ไหนก็อย่าโกงเขากิน


 

ข้อคิดดีๆ วันทำงาน รวยก็อย่าชอบดูถูกคนอื่น จนแค่ไหนก็อย่าโกงเขากิน

ข้อคิดดีดี ที่สะท้อนสังคมอำน า จและวาสนาในโลก เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ รั ก ษ า เอาไว้ได้ คนเราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมีทั้งเกิดมา มีเงินทองมากมาย บางคนก็เกิดมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่หลายคนล้วนเกิดมาแล้ว มีเท่ากันคือ ความคิดต่อให้รวยแค่ไหน ก็อ ย่ า ดูถูกคนอื่นต่อให้จนแค่ไหน ก็ อ ย่ า โกงเขากินต่อให้จน เป็นหนี้ก็ต้อง หาทางจ่ายคืนต่อให้รวย ก็อย่าได้
ข่มเหง ผู้คนเหมือนไร้ซึ่งมโนธรรม ต่อให้ลำบาก ก็ต้องเป็นคนดี ต่อให้ ทุ ก ข์ ก็ อ ย่ าทิ้งคุณธรรม ต่อให้ใครหลอกใช้ รู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็น ต้องป่าวประกาศ ต่อให้ใครดูแคลน รู้อยู่แก่ใจ ก็พอไม่จำเป็นต้องโกรธ ต่อคนที่มีพระคุณ รู้ระลึกอยู่ในใจ อย่าเนรคุณ ต่อคนที่เคารพนับถือ รู้ยกย่องอยู่ในใจ

อย่าทำลายอยู่กับมิตร จริงใจให้กันมากหน่อย อยู่กับเพื่อนร่วมงาน ความอิจฉา ลดให้มากหน่อย อยู่กับเจ้านาย เพิ่มความเคารพ ลดการประจบสอพลอ อยู่กับลูกน้อง เพิ่มการชี้แนะ ลดการดูถูกดูแคลน ย ามปกติต้องรู้อดทนและมีความจริงใจเมื่อใดที่เจออุปสรรค จึงมีคน อ ย า กยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อ ย่ า ทิ้งมโนธรรมทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อ ย่ า ทิ้งความมุ่งมั่น
ต่อให้จน ก็อ ย่ า เป็น มิจฉาชีพ ต่อให้ ย าก ก็ อ ย่ าขายเพื่อนต่อให้ ทุ ก ข์ ก็ อ ย่ าทำผิดกฏหมายต่อให้เหนื่อย ก็ อ ย่ าผลัก ปัดภาระหน้าที่มีวาสนาอ ย่ า เ ส พ สิ้น เ ส พ สิ้น ทุ ก ข์ เกิดมีอำนาจ อ ย่ าใช้หมด หมดอำนาจจะถูกเอาคืนวาสนาคงอยู่ เพราะรู้ถนอม รั ก ษ า อำนาจคงอยู่

เพราะรู้อ่อนน้อมอำนาจและวาสนาในโลก เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ รั ก ษ า เกิดง่ายคงไว้ ย า กหากสิ้นความดี! เป็นคนได้เพราะใจสูง อ ย่ า ทำอะไร ที่ต้องละอายแก่ใจตอนนี้ไม่ละอาย วันหนึ่งจะรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิต


ขอบคุณที่มา จาก verrysmilejung