ยุคสมัยนี้เป็นคนตรงๆจะอยู่ยาก เป็นคนสร้างภาพจะอยู่สบาย หากจะเป็นคนดีต้องดีให้ถูกที่ถูกเวลา


 เคยเห็นกับตา…


เพื่อนคนนึงทำงานโรงงานเงินเดือน 11,000 ยอมกู้เงิน 25,000 มาซื้อ ล้ อ แม็ก ใหม่เพียงเพราะ.. “อย ากได้!!”


เพื่อนคนนึงเป็นพนักงานห้ างสรรพสินค้าเงินเดือน 13,000 ยอม กู้เงิน ยอมรู ด บัตร…ซื้อ ไ อ โ ฟ น


เพียงเพราะ.. “ไอ้คนที่เขาไม่ชอบ มี แต่..เขาไม่มี!”ไ ซ ด์ ไ ล น์ คนนึงที่ผมรู้จัก นอ น กับ แข ก นอนกับลูกค้า


ได้เงินมา ซื้อกระเป๋าใบละ4-5 พัน ซื้อรองเท้า 9 พัน ซื้อกางเกงในตัวละพันทั้งสามคนผมรู้จักในชีวิตจริง


ปัจจุบัน ทุกคนลำบาก ย ากจนหนีสิน…รุงรัง เกลียดเพื่อนร่วมงาน… ไม่ชอบเจ้านายเบื่องาน เบื่อชีวิต


อย ากลาออก แต่ก็ทำไม่ได้… เพราะ เป็นหนี้หนี้ บั ตร ผ่อนรถ ค่าเช่าห้อง สารพัดค่าใช้จ่าย


หาได้เดือนชนเดือน บางเดือนโทรไปยืมเงินพ่อแม่ที่บ้านนอกผมบอกกับทั้งสามคนว่า… ถ้าไม่อย ากมีชีวิตแบบนี้


1. พัฒนาตัวเอง (เลิกเสือกเรื่องชาวบ้าน)ไม่ต้องไปตาม ไม่ต้องไปคอ ม เ ม นท์ วิพ า ก ษ์ วิจ ารณ์


ตามประเด็ น ดราม่า… เอาเวลาไปหาข้อมูลเรื่องทำมาหากินอาชีพที่ตัวเองสนใจ


2. เลิกใช้ชีวิตแบบ (รสนิยมสูงรายได้ต่ำเสียที)อย่ าทำอะไรเกินตัว อย่ าให้ความสำคัญกับวัตถุ


มากกว่าคุณค่าของตัวเอง!!!


3. ผมสอนให้มองเรื่องทำมาหากิน ตั้งใจทำมาหากิน ฝึกฝนทักษะในเรื่องทำมาหากิน


เมื่อชำนาญแล้ว รู้จริงแล้ว ถนัดแล้วก็เหมือนว่ายน้ำเป็นแล้ว คำว่า… “เสี่ ย ง” ก็น้อยลง


เพราะการทำอะไรที่เราถนัด เท่ากับเราได้เปรียบพูดง่ายๆ ผมบอกให้เขาตั้งใจทำมาหากิน


ศึกษาเรื่องทำมาหากินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีชีวิต เดือนช น เ ดือนไม่ต้อง แต่งตัวออกไปทำตาม คำ สั่ ง.. ใคร ?


ไม่มีใคร สนใจสักคน ไม่มีใครทำตามสักคน ทุกคนก็เลย…วนอยู่ที่เดิมไปทำงาน สิ้นเดือนรับเงิน


จ่ายหนี้ฉลองกินชาบูต้นเดือน กลางเดือนหมูกะทะ ปลายเดือนต้มมาม่า ยอมแด ก.. มาม่า


เพื่อให้รถสวย เพื่อให้คนชมว่ารถตัวเองสวย!! ยอมเป็นหนี้ เพื่อให้คนมองว่า.. ตัวเองมีทัดเทียมคนอื่น


ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไง…? กับสังคมหน้าก าก(สังคมจอ ม ป ล อ ม)


ผมเหนื่อยแทน… นี่แหละสาเห ตุที่ทำให้คนจำนว นไม่น้อย ลำบาก ยากจนและมีชีวิตที่ไม่มีความสุขเลย


และต้องเป็นแบบนี้ไปนานเท่านาน จนแก่..ถ้าไม่อย ากเป็นแบบนี้ ก็พัฒนาตัวเองซะตั้งใจทำมาหากินซะ


ความสำเร็จมันก็ง่ายๆแค่นี้เอง


“ทำดีลับหลัง แม้ไม่มีใครเห็นค่า

ดีกว่าทำดีเอาหน้า..

แต่ลับหลังไม่มีอะไรดี”


ขอบคุณ : สิ ริ ทั ศ น์ ส ม เ ส งี่ ย ม