การบรรลุธรรมได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ หรือวัดวาอารามใดๆ


ทำบ้านที่เราอยู่ให้เป็นวัด ก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกัน

ได้อ่านคำถามจาก ย า ย คนนึง ถามว่า แม่นี้อายุ 76 แล้ว ลุกเดินลำบาก ไปวัดไม่สะดวก อย า ก ภาวนาที่บ้านต้องเริ่มยังไง..?

อาจารย์จึงตอบไปว่า ถ้าไปวัดไม่สะดวก ก็ทำบ้านให้เป้นวัดสิ เราทุกคนชอบเข้าใจว่า ต้องเข้าวัด เข้ามาทำบุญ เป็นการบรรลุธรรม แต่ถูกเพียงครึ่งเพราะ พอเราได้ธรรมะจากวัด เราควรจะพกติดตัว  ไปทุกที่ด้วย ไม่ใช่เข้าเพียงวัดเพื่อรับธรรม พอกลับก็ไม่รักษาศีล ดำเนินชีวิตไปเรื่อยควบคุมจิตใจ ไม่อยู่ ถ้าแบบนั้นไปวัดก็ไม่ได้อะไร การฝึกธรรมะที่บ้าน ถ้าทำได้เป็นเรื่องดีมากๆ


บ้านนั้นสภาพแวดล้อมปกติ ไม่เปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เราอยู่ทุกวัน ถ้าทำจิตใจให้สงบได้ และส า ม า ร ถ ควบคุมสติ สมาธิ รักษาระดับจิตใจให้อยู่ในระดับปกติได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก หากเรา ส า ม า ร ถ ควบคุมสติ สมาธิ และ รักษาระดับจิตใจให้อยู่ในระดับปกติได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะ เหมือนได้ฝึกใช้ธรรมะ

ในชีวิตประจำวันไปในตัว เมื่อเปลี่ยนบ้านเป็นวัดได้แล้ว ก็ทำการเจริญสติอย่างต่อเนื่องรักษาศีล แต่จะทำได้แบบนั้นโดยอยู่ที่บ้าน ถือเป็นเรื่องย า ก ยิ่ง เพราะคนที่อยู่บ้าน นั้นไม่ค่อยสนใจจะรักษาศีลกัน ชอบทำตามใจตัวเอง อย า ก ทำ อย า ก กิน อย า ก ดู หรืออย า ก จะฟังอะไรก็ทำไป ซึ่งการเข้าวัดจึงเปรียบเหมือนมีครูคอยช่วยชี้แนะให้

เริ่มต้นอาจจะต้องลองอยู่คนเดียว ให้ตัวเราออกมาจาก ที่ที่คนเยอะๆ ไม่ให้มี เสี ย ง เข้าม า ร บกวนเราได้ อย่างโยมที่เป็นลูกศิษย์หลวงตา เขาเคยมาอยู่ที่วัด พอออกจากวัดก็ได้ไปสร้างห้องปฏิบัติธรรม ในบ้านของตัวเอง และ เขียนป้ายติดเตือนสติตัวเอง ไว้ว่า…!! ‘ที่นี่เป็นวัด’ แล้วก็นั่งภาวนาถือศีลอยู่ในบ้าน

ถ้าเราไม่สะดวก ไปวัดไม่ได้ เราก็สร้างวัดขึ้นมาในบ้านเราก็ได้  วัด หมายถึง สถานที่ที่สงบ เพื่อ เ อ าไว้บำเพ็ญเพียร ถือศีล ในสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังไม่มีวัด วัดสมัยก่อนก็คือ ในป่าเขา ป่าเขานี่แหละคือวัด ของพระทั้งหลาย พระทั้งหลายมักจะไปบรรลุมรรคผล นิพพานในวัดเช่นนั้น หลวงปู่มั่นก็ไปบรรลุธรรมที่ป่าของเชียงใหม่ ไม่มีใครที่จะไปบรรลุธรรมในบ้านกันหรอกนะ น้อยคนจริงๆ

ดังนั้นถ้าเรา อย า ก จะอยๅกจะปฏิบัติธรรม บรรลุธรรม ก็ต้องหาที่เป็นวัดจริงๆ ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสร้างวัดจริงๆ ขึ้นมาในบ้านเรานี่แหละ แล้วคอยดูใจของเรา การควบคุมจิต ควบคุมความ อย า ก ของตัวเองได้ ทำให้จิตใจสงบได้ ก็จะบรรลุธรรมได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีจิตใจที่เข็มแ ข็ ง กับสิ่งรอบตัว สุดท้ายแล้ว สิ่งที่จะทำให้เราส า ม า ร ถ บรรลุธรรม ได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ วัดวาอารามใดๆ

แต่มันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราล้วนๆ ถ้าเรา บังคับตัวเองได้ สงบได้ ก็บรรลุธรรมได้ แต่ถ้าหากใจเรายังไม่สงบ ถึงจะภาวนาศีลอยู่ในวัด ยังไงก็ไม่มีทางถึงธรรมได้ความสงบในจิตใจนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ หากขึ้นอยู่กับการวางใจ แม้อยู่ผู้เดียวในห้อง ก็อาจจะวุ่นใจได้ หากไม่รู้เท่าทันความคิด

ที่มา bitcoretech