แม่นเหลือเชื่อ เลขที่ได้ จากการคำนวณเลขปีเกิด บอกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

 

เลขที่ได้ จากการคำนวณเลขปีเกิด บอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

สำหรับวันนี้เรามีวิ ธีการคำนวณเลขปีเกิดท า ยนิสัย คุณเกิดปีอะไร เช่นเกิดปี 2509 ให้นำเลข 2+5+0+9 = 16 หลังจากได้เลข 16 แล้ว ให้นำ 1+6 = 7 เมื่อได้เลข 7 ให้อ่ า นคำทำนายของตัวเอง

บวกกันได้เลข 3 , 4 , 6

ตัวเลขเหล่านี้แสดงออ กถึงการเปลี่ยนแปลง คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ มักจะมี เส น่ห์แพรวพราว ชอบใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข เรียบง่าย เป็นตัวของตัวเองที่สุด ไม่ชอบทำต ามใคร ไม่ชอบให้ใครมาออ กคำสั่ง ไม่ชอบให้ใครมารอคอย

ลักษณะนิสัยของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองที่สุด มีความจริงใจ จริงจังในการพูดการจา ถือว่าเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากๆ ถึงแม้ว่าลักษณะภายนอ กจะเป็นคนที่ดูห้าวๆ ก็ต าม

แต่เบื้องลึกภายใต้จิตใจของคุณนั้นเป็นคนที่ใจดี มีความเด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเ สี ย ไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่น และสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือ การโดนคนอื่นหักหลัง คุณเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง ยึดหลักความถูกต้องเป็นเกณฑ์ รักใครแล้วรักจริง เป็นคนที่รักแล้วรักเลย รักอ ย่ างฉลาด

บวกกันได้เลข 8

ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่บ่งบอ กถึงคว ามฉลาด ความฉลาดที่ใครคนอื่นไม่สามารถรับรู้ เพราะว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีลักษณะทุ่มเท เก็บความลับได้เก่ง มักจะไม่ค่อยแสดงออ กในส่วนของตัวตนของตัวเ องให้ใครได้รับรู้ คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอย ถึงไหนถึงกัน ไม่เคยเกรงกลัวผู้ใด

เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไ รแล้วมักจะทุ่มเทเกินร้อยเสมอ ไม่เคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบ ไม่ชอบถูกคนอื่นตี กรอบ มักจะเป็นตัวของตัวเอง เวลารักใครแล้วจะรักจริง ไม่แสดงออ กในเรื่องของคำพูด แต่จะแสดงออ กในส่วนของก ารกระทำมากกว่า

บวกกันได้เลข 2 , 5 , 7

ตัวเลขเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์กับคนใกล้ตัว คนพิเศษ ชื่นชอบในระเบียบวินัย ไม่ชอบเห็นอะไร รกๆ เป็นคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับหน้าที่การงาน แน่นอนว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังคม และยุคสมัยได้อ ย่ างดีเยี่ยม

คุณมักจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ บางครั้งอาจจะรู้ถึงเหตุก ารณ์ล่วงหน้า บางครั้งจะได้ยินเ สี ยงอะไรแว่วๆ และส่วนใหญ่นั้นจะเป็นลางที่ดี ที่จะทำให้คนระวังตัวหลีกเลี่ยงอะไรบางอ ย่ าง

ลักษณะนิสัยของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นว ายในชีวิตส่วนตัวมากสุด รักในอิสระ เป็นคนที่รักเพื่อน รักฝูง ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เห็นใครลำบากไม่ได้มักจะยื่น มือเข้าไปช่วยเสมอ นิสัยอ ย่ างนี้แหละ ที่ไม่ชอบก็คือ การไม่ต ร งต่อเวลา

บวกกันได้เลข 1 , 9

ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงคนที่มีความแข็งแกร่ง แข็งแกร่งในเรื่องของจิตใจ เป็นคนที่เปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน รักในอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาพย าย ามบังคับ ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ ถึงแม้ว่าลักษณะนิสัยภายนอ กจะเป็นคนที่ง่ายๆ ก็ต าม แต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย

เวลาจะทำอะไรแต่ละอ ย่ างมักจะไม่ค่อยวางแผนอะไรมากมาย ไม่ชอบการเป็นทางการมากเกินไป คุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ย าก แต่ถ้าหากเข้าใจและได้ทำซ้ำซ้ำหล า ยๆ รอบ ต้องบอ กเลยว่าคุณจะสามารถสอนคนอื่น และเชี่ยวช าญในการกระทำเหล่านี้แน่นอน

ที่มา horoscopedaily99