เตรียมตัวเลย 6 ปี นักษัตร จะกลับมารุ่งเรือง การงานดีเลิศ เตรียมตัวขึ้นแท่นเป็นเศรษฐี

  

6 ปี นักษัตร จะกลับมารุ่งเรือง การงานดีเลิศ เตรียมตัวขึ้นแท่นเป็นเศรษฐี 


หมายเลข. 6 ปีระกา

ท่านที่เกิ ดปี นักษัตรระก า ปีนี๊แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ และยังเจอปั ญ ห าอุปส รรค ประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห นี๊สินของคุณ จะหมดไป ในช่วงไม่เกินกลางปีนี๊ปั ญหาเล็กๆ น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี๊ ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อยบ อ ก เลยว่า

เป็นเดือนของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่างราบเรียบ อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้านมีรถภายในกลางปีนี๊ด้วยเทอญ สาธุบุญ

หมายเลข. 5 ปีมะเส็ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดหนี๊สิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อย กับการทำมาค้าขาย แต่บ อ ก ได้เลยว่า ดว งช ะต าของคุณ จะได้ปลดห นี๊อย่างแน่นอน ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอ บโ ก ยเงินในช่วงเดือนนี๊ จะทำให้คุณได้รับทรัพย์แบบไม่ทันคาดคิด คาดฝันกันเลยทีเดียวแวด วงการเงินของคุณ ในปีนี๊จะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

อ่า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่ง ดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี๊ด้วยเทอญ สาธุสาธุบุญ

หมายเลข. 4 ปีขาล

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ด ว งไม่ค่อยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็น ช่วงต กต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดนี๊ดว งของ คุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โชคลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่างมาก ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี๊ ก็จะพบกับความสุข ความเจริญวาสนาผลบุญจะช่วยประคับประคอง

ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้าน มีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี๊ด้วยสาธุบุญ

หมายเลข. 3 ปีมะ เ มี ย

ท่านที่เกิ ดปี สองปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงช ะต า จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระห นี๊สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก แต่ทว่าดว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป ที่จะได้ปลดห นี๊สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับ ข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจาก ที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด จะเริ่มทุเลาลงอย่างได้ชัดการงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมาก

ทุกอย่างเป็นไปได้สวย อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับ ท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ แต่สิ่ง ดีๆในชีวิตโชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในกลางปีนี๊ด้วยเทอญ สาธุ สาธุบุญ

หมายเลข. 2 ปีกุน

ท่านที่เกิ ด ปีกุนนั้นค่อยข้างท รม า นกับการทำงานอย่างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อกินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน 

แต่ดว งช ะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี๊ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต ซื่อตรง โชคช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บ ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย

และนอกจากจะได้ปลดห นี๊แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโชคเ สี่ ย งโชคเล็กๆ น้อยๆ อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่า นไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ แต่สิ่ง ดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี๊ด้วยสาธุ

หมายเลข. 1 ปีมะโรง

ในหนึ่งปี เต็มที่ผ่านมา ต้องเผชิญทั้งปั ญ ห า ทั้ง อุ ป ส ร รค ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการเงินที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออกใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลัง ห ล อ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ปีนี๊ ดว งของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด 

หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงาน ดีเลิศ ประเสริฐศรีอย่างแน่นอน ยิ่งการเงินแล้วนั้น บ อ ก เลยว่าจะได้จับเงินแสน เงินล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัลได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโตหมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้า ก รรมนายเ ว ร ผลบุญจะช่วยให้ ผ่านพ้นเค ร า ะ ห์ ก รรมที่ประสบอยู่ช ะต าจะดี

จากนี๊ย าวไป ถึงช่วงกลางปี จะดว งขึ้นอย่างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็ จะประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจอ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านขอให้ท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่ง ดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้าน มีรถมีทรัพย์สมบัติภายในกลางปีนี๊ด้วยเทอญ สาธุบุญ

ขอขอบคุณ : postsread