ไหว้เจ้าที่ให้ถูกวิธี เปิดทางรับทรัพย์ อยู่แล้วรวย ประทานโชคมาให้ตลอดปี

การไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ ถูกวิธี นั้น จะหนุนให้คนในบ้านมีความสุข เจอแต่เรื่องโชคดี สิ่งดี ๆ ต่าง ๆจะเข้ามาในบ้าน บางคนอาจจะเคยไหว้แต่ศาลพ ร ะภูมิเจ้าที่แต่ยังไม่เคยไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ให้รีบทำ เพราะมันคนละส่วนกัน

ก็ควรจะไหว้แยกจะรวมกันไหว้ที่เดียวไม่ได้ เจ้าที่กลางบ้านนั้นจะอยู่ในบ้านในอาคารนั้น ๆ ซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ภายในบ้าน ทำอย่ างไรมาดูกันเลย

สิ่ งที่ จะต้อง เตรียม….

1 หมากพลู 9 คำ

2 ธูป 5 ด อ ก

3 เทียน 2 เล่ม

4.น้ำชา 5 แก้ว

5 ผ้าขาวบาง 1 ผืน

6 ดาวเรือง 9 ด อ ก

ขั้นต อน การไหว้เ จ้าที่กลางบ้ าน

7 ผลไม้มงคล 9 ชนิด เช่น ส้ม กล้วย องุ่น สับปะรด ลูกพลับ ทับทิม ลิ้นจี่ สาลี่ แอปเปิ้ล เป็นต้น

1 หาฤกษ์ย ามดี ๆ ใช้สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ควรจะเป็นวันอังคารหรือเสาร์ เวลา 12.00 น. จะเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะแก่การไหว้ โดยให้ทำการหันหน้าเข้าบ้าน

และอยู่กลางบ้านจากนั้นเอาผ้าขาวบางที่เตรียมไว้ปูกลางบ้านเลย ค่อยเอาของไหว้ต่าง ๆ มาวางบนผ้าอีกที

2 ต่อไปก็จุดธูป เทียน แล้วทำการกล่าวคำขอขมาเจ้าที่ดังนี้

“ข้าแต่เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าของที่ เจ้าของทาง เจ้าของบ้าน เจ้าของเรือน บ้านเลขที่ (กล่าวบ้านเลขที่ตัวเอง) บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า…( กล่าวชื่อ – สกุล ของตนเอง)….นำเครื่องสักการะ บูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมาก

ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตาม ที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไป ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดร ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดง ด โ ท ษ เว้นโ ท ษ และอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและโปรดช่วย (กล่าวคำอธิษฐานตัวเอง) ”

3 ต่อจากนนั้นก็รอให้ธูปหมด แล้วทำการดับเทียนแล้วกล่าวลาของไหว้ว่า “ขอเ ด น ขอท า น ให้ลูกให้หลายกิน เพื่อความเป็นสิริมงคล” แล้วก็เอาของไหว้ผลไม้ต่าง ๆ มาทานกันได้เลย เพียงเท่านี้ก็เป็นการไหว้เจ้าที่กลางบ้านเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกำหนดเวลาในการไหว้นั้นก็ตามสะดวกของแต่ละบ้านกันเลย ยิ่งไหว้บ่อยยิ่งดี หรือหากไม่สะดวกจริง ๆ ก็ควรให้มีอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าหากว่างสะดวกและสถานะทางการเงินดีก็ไหว้ทุก 3 เดือนได้เลย หรือจะบ่อยกว่านั้นก็ได้

ทำแล้วจะมีแต่ความสบายใจ ทำให้คนในบ้านมีความสุข มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้านมากขึ้น

ขอบคุณที่มา…s abuyjaijung