กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ของสามี ภรรยาและบุตร ได้บันทึกไว้ดังนี้


 

อ่านจบแล้วดีมาก! กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ของสามี ภรรยาและบุตร ได้บันทึกไว้ดังนี้

กฎแห่งกรรม 3 ชาติ หลักธรรมที่สอนได้ชั่วลูกชั่วหลาน

ข้อความจากเฟซบุ๊ก พระอธิการ นภดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว ว่าด้วยเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ทำให้ พ่อแม่ลูกผูกพัน และมาพบกันเพื่อชดใช้เวรกรรมต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตาม เวรกรรมได้ลิขิตเอาไว้แล้วในชาติก่อน ให้แง่คิดในการดำรงชีวิต และการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เป็นคนดี

กฎแห่งกรรม พ่อ แม่ ลูก

กฎแห่งกรรม พ่อ แม่ ลูก


คัมภีร์กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ได้บันทึกไว้ว่า


    “สามีภรรยา” จะมีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรม ร่วมกันมา ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้


    “บุตรธิดา” คือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ไม่มีหนี้ไม่มาเกิดเป็น พ่อ แม่ ลูกกัน”


    ดังนั้น สามีภรรยา ที่มีกรรมดีร่วมกันมา ย่อมสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร


    ส่วนสามีภรรยา ที่มีกรรมชั่ว ร่วมกัน มาแต่อดีตชาติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันตาย


    ส่วนบุตรธิดา ที่มาทวงหนี้ เป็นลูกที่ไม่เอาไหน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจไม่วายเว้น


    และบุตรธิดา ที่มาใช้หนี้ จะสำรวมระวัง รู้คุณทดแทนคุณ ไม่กล้า ทำให้พ่อแม่ ชอกช้ำใจ


    ชาวโลกทุกคน เกิดมาต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุกข์ เศร้า อภัย แค้น รัก ชัง นี่คือผลแห่งของกรรม ปลูกเหตุเช่นไร ย่อมได้ลิ้มผลเช่นนั้น ไม่ว่าจะเหตุใด หรือ ผลใด ล้วนหนีไม่พ้น กฏแห่งกรรมทั้งสิ้น


ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน


เป็นคำถามที่ พ่อ แม่ หลายคนอาจเคยสงสัย ทำไมคนนี้ คนนั้นถึงเกิดมาเป็นลูกของฉัน เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลเป็นส่วนประกอบ ถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์ เราทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากความรัก แต่งงาน และจึงมีเจ้าตัวน้อย เช่นเดียวกับในหลักทางพระพุทธศาสนา เราเกิดมาผูกพันกันด้วยเวรกรรม


1. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่


ด้วยผลบุญที่เราทำร่วมกันมาในอดีต ด้วยบุญคุณที่มีต่อกัน เราเรียกเด็กๆ เหล่านี้ว่า “ลูกกตัญญู” เขาเกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง  จะทำอะไรเสียหาย ให้พ่อแม่ต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ


2. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อล้างแค้นพ่อแม่


ด้วยกรรมที่สร้างกันมา จึงเป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มสลาย เราเรียกเด็กเหล่านี้ว่า “ลูกทรพี” เกิดมาเพื่อล้างแค้น เมื่อเขาเกิดมาแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือการให้อภัย  ดังนั้น อย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านในตระกูลแล้ว อย่าทำร้ายใคร อย่าฆ่าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นกัน


3. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อทวงหนี้พ่อแม่


ชาติก่อนพ่อแม่เป็นหนี้ไว้ไม่ใช้คืน ชาตินี้เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้ ถ้าพ่อแม่เป็นหนี้น้อย ลูกน้อยเกิดมาแค่ไม่กี่ปีเขาก็ตาย ต่อให้พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหน เขาก็ไปเมื่อหนี้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ


หากเป็นหนี้เขาเยอะ เลี้ยง จนเติบใหญ่ จบมหาวิทยาลัย เรียนจบวันนั้น ก็ตายวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เพราะมาทวงหนี้ หนี้หมดก็จากไป


4. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อใช้หนี้พ่อแม่ 


เขาเป็นหนี้พ่อแม่ไว้ ไม่ได้ใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย หาเงินเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ หากเป็นหนี้มากก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นหนี้น้อยก็เลี้ยงตามอัตภาพ  เหมือนที่เราเคยพบเห็น เลี้ยงพ่อแม่ประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้หนี้กรรม


ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมา เพื่อทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุพการี ด้วย


หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง ทั้งหลาย ที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกันมา หากแต่เป็นเพราะกรรมที่ก่อกันมาหนักหนาหรือเบาบางเท่านั้นเอง