ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน.. แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ


 

พึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ


พึ่งพาตนเอง


ยามเล็กพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ได้รับการเลี้ยงดู


ยามโตยังพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ชาวเกาะ


พึ่งพาตัวเองได้ จึงชื่อว่า เป็นผู้ใหญ่


พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่างภูมิใจ


ทรัพย์สินไม่มาก รู้จักหา


ไม่มีบ้านไม่มีรถ รู้จักสร้าง


เหนื่อยแล้วท้อแล้ว รู้จักลืม


ทุกข์แล้วร้องไห้แล้ว รู้จักปลอบตัวเองคนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้า ลงมือปลูกเองจึงได้รับร่มเงา


ยามอับจนอย่ากล่าวโทษที่คนอื่นไม่อุ้มชู


ยามวิกฤติอย่าคับแค้นที่คนอื่นไม่ค้ำจุน


หากคุณแข็งแกร่ง..ปัญหาที่เจอก็คือแรงส่ง


หากคุณกล้าหาญ.. วิกฤติที่เจอก็คือโอกาสยึดในอัตตา อาจนำพาให้ตนหลงทาง


ยึดในผู้อื่น อาจทำให้หมดความเป็นตัวของตัวเอง


มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งย่อมเป็นของคุณ


เข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้


แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ


พึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริง