ลองทำแล้วถูกบ่อยมาก! ธูป 5 เงิน 5 วิธีแก้เคล็ด คนไม่มีโชค ซื้อหวยไม่ถูก


 

5 วิธีแก้เคล็ด คนไม่มีโชค ซื้อหวยไม่ถูก  อยากมีโชคลา​ภถูกหวย​


เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุของผลกรรมที่ส่งผลทำให้หลาย ๆ คนตกอยู่ในสภาวะอาภัพอับโชคลาภกันไปแล้ว ดังนั้นหากต้องการประสบกับโชคลาภ อยากถูกหวย อยากมีโชคลา​ภถูกหวย ก็ต้องปฏิบัติตนแก้ไขกรรมใหม่ให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรม กับการ แก้เคล็ด แบบง่าย ๆ 5 ข้อต่อไปนี้

แก้คำอธิษฐาน ถอนคำสาปแช่ง คำสาบาน คำบนบาน ที่ได้พูดเอาไว้


สำหรับการไปบนบาน หรือสาบานเอาไว้ในอดีตชาติ หรือในชาตินี้ หรือแม้แต่สัญญาอะไรกับใครเอาไว้แล้ว ไม่ทำตามที่พูด ไม่ทำตามสัจจะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ ตลอด และเข้าข่ายการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ฉะนั้นข้อนี้อยากให้ทุกคนรีบทำเป็นอันดับแรก


ซึ่งเป็นการแก้ควรเป็นการแก้แบบรวมทั้งที่จำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เพื่อเป็นการปลดล็อคโชคลาภให้กับตนเอง จากนี้ทำอะไรก็จะได้คล่องตัว และราบรื่นขึ้น เพราะถือเป็นการเปิดดวง เปิดวาสนาให้หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย โดยวิธีถอนคำสาปแช่ง คำสาบาน คำสัญญา คำบนบานศาลกล่าวไม่ได้แก้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้


สิ่งที่ต้องเตรียม


    ธูป 5 คู่ 

    เทียนขาวเล็ก 5 คู่ 

    ดอกไม้ 5คู่ 

    เงินบาท 5 เหรียญ 


วิธีการ


    กล่าวต่อหน้าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ ว่า..


    อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจะทะธาราปี

    ทฺติยัมปี อิมั่ง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปี

    ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปัจจุทัดธาราปี


    ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาปคำแช่ง คำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วย บารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี


    ลูกน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตตรัย และเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นสักขีพยาน ในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบ คำบนบาน คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ


    (… ตั้งจิต…. นะถอน โมถอน พุทธถอน ทาถอน ยะถอน นะคลอน โมคลอน พุทธคลอน ทาคลอน ยะคลอน ถอนด้วย นะโมพุทธทายะ นะมามิหัง


    และ ณ กาลบัดนี้ ข้าพเจ้า ขอถือเพลานี้ขออโหสิกรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน นับแต่อดีตชาติ ทุกภพทุกชาติ จวบจนถึงปัจจุบันชาติ ที่เคยได้ล่วงเกิน เบียดเบียนท่าน ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ทำให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข์ จะระลึกได้ หรือ ระลึกไม่ได้ก็ตามที บัดนี้ ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้ว


    ขอท่านเจ้ากรรมนายเวทุกท่น โปรดเมตตา อโหสิกรรมต่อกัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศลหมั่นบำเพ็ญบารมี อุทิศต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน ขอทุกท่าน จงน้อมรับอนุโมทนา สาธุการ และ อโหสิกรรม ให้ข้าพเจ้าด้วย เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ


    เสร็จพิธีแล้ว นำสิ่งที่เตรียมไว้ใส่พานวางไว้ที่พระประธาน โดยไม่ต้องนำกลับ