เซียมซีสุดแม่น วัดเล่งเน่ยยี่ เลือกตัวเลขที่ชอบ แล้วมาทำนายดวงต้อนรับตรุษจีนวัดมังกรกมลาวาส หรือที่คนจีนเรียกว่าวัด "เล่งเน่ยยี่" ตั้งอยู่ ถ. เจริญกรุง มาถึงวัดนี้ไม่ควรพลาดไหว้ "ไท้ส่วยเอี๊ย" ซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภ วัดนี้เป็นวัดนิกายจีน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ โดยพระอาจารย์วังสมาธิวัตร (สกเห็ง) และพระยาโชฎึกราชเศรษฐี เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ต่อมารัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชทานนามว่า "วัดมังกรกมลาวาส"

วิธีการเสี่ยงเซียมซี


ตั้งจิตอธิษฐาน


เลือกเลขที่ชอบมา 1 เลข


เมื่อได้เลขมาแล้ว ให้อ่านคำทำนาย

คำทำนาย เซียมซีที่ 1 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


สิ่งที่ท่านขอจะสมความปรารถนาท่านจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศ การงานเจริญรุ่งเรืองสรรพสิ่งสมประสงค์ดีนักแล


คำทำนาย เซียมซีที่ 2 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ท่านจะทำงานสิ่งใดให้มีความมั่นใจในงานนั้น และควรมีจิตใจอันมั่นคงก่อนกาลเวลามาถึง สิ่งต่าง ๆ ก็จะสมดังปรารถนาเอย...


คำทำนาย เซียมซีที่ 3 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


จิตใจของท่านไม่แน่นอน จะขอพรอะไรก็ไม่สมดังปรารถนา ต้องมีจิตใจอันมั่นคงก่อน ถึงเวลาสรรพสิ่งต่าง ๆ จะดีขึ้น...


คำทำนาย เซียมซีที่ 4 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ดวงชะตาของท่านเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์อันแรงกล้า สรรพสิ่งต่าง ๆ จะได้สมประสงค์ จะมีลาภยศพบเนื้อคู่ผู้มีบุญดีนักแล...


คำทำนาย เซียมซีที่ 5 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


บุญที่เคยทำมานั้นน้อยมาก เปรียบเหมือนภูเขาหินอันไร้ค่า โชคลาภยังไม่มีช่วงนี้ จงหมั่นสร้างบุญกุศลไว้ให้มากภายภาคหน้าครอบครัวและตัวท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข


คำทำนาย เซียมซีที่ 6 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ท่านจะได้ลาภ แก้วแหวนเงินทองจะขอพรสิ่งใดก็สมความปรารถนา จะมีชื่อเสียงและการงานที่ดี และมีผู้ใหญ่ค้ำจุนช่วยเหลือดีนักแล..


คำทำนาย เซียมซีที่ 7 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ปีนี้พืชพันธุ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข ท่านจะไม่พบอุปสรรคต่าง ๆ มาขัดขวางสรรพสิ่งสมดังปรารถนาทุกประการ


คำทำนาย เซียมซีที่ 8 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ทางที่ท่านเดินอยู่นั้นเป็นการดีจงอย่ามีจิตใจอันหวั่นไหว จงหมั่นยึดคุณธรรมไว้ในใจ สรรพสิ่งที่ขอจะสมความปรารถนาดีนักแล


คำทำนาย เซียมซีที่ 9 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ชะตาชีวิตช่วงนี้อาจมีเคราะห์จะทำการสิ่งใดให้มีการระวังไว้ มีเวลาจงหมั่นไหว้พระ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้ท่านพ้นเคราะห์ไป


คำทำนาย เซียมซีที่ 10 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ในชีวิตของท่านในช่วงนี้จะมีโชคลาภจะทำการสิ่งใดก็จะได้ผล แต่ระวังสิ่งที่ทำนั้นมันเกินตัว อาจจะเป็นภัยกับท่านในภายหลัง จงหมั่นอดทนเอาไว้ก่อน อุปสรรคต่าง ๆ จะผ่านพ้นไป


คำทำนาย เซียมซีที่ 11 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ในดวงชะตาช่วงนี้อาจมีเคราะห์สิ่งที่ดีนั้นยังมาไม่ถึง ท่านหมั่นสร้างบุญกุศลไว้ก่อน เมื่อโอกาสมาถึงจะมีคนดีมาช่วยเหลือ


คำทำนาย เซียมซีที่ 12 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ปัจจุบันท่านยังมีเคราะห์อยู่ อุปสรรคต่างๆ ยังมีอยู่กับท่านอยู่เนืองๆ จงหมั่นไหว้พระกวนอิม และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้หมดเคราะห์ไป


คำทำนาย เซียมซีที่ 13 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


สิ่งที่ท่านขอนั้นจะสมความปรารถนาทุกประการ จะมีคนมีบุญมาช่วยเหลือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จะมาปกป้องและคุ้มครอง การค้าจะเจริญรุ่งเรือง


คำทำนาย เซียมซีที่ 14 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ดวงชะตาในช่วงนี้ เปรียบเหมือนภูเขาที่ไม่มีทรัพย์สมบัติ โชคลาภมีน้อยในช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องร้อนใจด้วยเงินทองฉะนั้น ท่านควรหมั่นไหว้พระและขอพรแล้วจิตใจท่านจะดีขึ้น


คำทำนาย เซียมซีที่ 15 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ดวงชะตาชีวิตช่วงนี้กำลังมีโชคลาภเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังร้อนแรงเนื้อคู่จะสมหวัง สรรพสิ่งที่ขอจะสมความปรารถนาทุกประการดีนักแล


คำทำนาย เซียมซีที่ 16 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ชะตาชีวิตในช่วงนี้ อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง จะทำสิ่งใดก็ยังไม่ค่อยจะได้ผล ควรรอเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แล้วโอกาสดีจะมาถึงท่านในภายหลัง


คำทำนาย เซียมซีที่ 17 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


สิ่งที่ท่านขอจะสมความปรารถนา การงานจะรุ่งเรือง จะมีเงินทองไหลมาเทมา การศึกษาก้าวหน้า ไม่มีอุปสรรคความรักจะสมหวัง สรรพสิ่งต่างๆ ดีนักแล


คำทำนาย เซียมซีที่ 18 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถจะทำการใดในช่วงนี้ก็จะสำเร็จ การงานจะรุ่งเรือง ความรักจะสมหวัง ครอบครัวจะประสบความสุข สรรพสิ่งต่าง ๆ จะสมประสงค์ ดีนักแล


คำทำนาย เซียมซีที่ 19 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ชะตาชีวิตช่วงนี้อาจจะดีอยู่บ้าง การงานยังมีอุปสรรค ยังไม่สมควรจะลงทุนให้มากในช่วงนี้ ความรักและเนื้อคู่ยังราบรื่น สรรพสิ่งต่าง ๆ ยังไม่สมความปรารถนา


คำทำนาย เซียมซีที่ 20 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


จะขอพรอะไรก็จะสมความปรารถนาทุกประการ การงานจะรุ่งเรือง ครอบครัวจะพบแต่ความสุข อายุยืนยาว ความรักและเนื้อคู่จะสมหวัง สรรพสิ่งต่างๆ จะสมหวังดังใจหมายทุกประการดีนักแล


คำทำนาย เซียมซีที่ 21 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ชะตาชีวิตในช่วงนี้ท่านอาจจะมีเคราะห์ เพราะผู้อื่น จะทำสิ่งใดควรระวังมิฉะนั้นจะเสียเงินทองหรือของรัก ในช่วงนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นเรื่องของผู้อื่นและควรจะสร้างบุญเอาไว้มาก ๆ สิ่งร้ายจะกลายเป็นดี


คำทำนาย เซียมซีที่ 22 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ชะตาชีวิตในช่วงนี้มีเคราะห์อยู่แต่จะมีผู้บุญมาช่วยเหลือ เจ็บป่วยจะมีหมอดีรักษา อุปสรรคต่าง ๆ จะผ่านพ้นไปในไม่ช้า


คำทำนาย เซียมซีที่ 23 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


จะพบแต่ผู้มีบุญคอยคุ้มครองอยู่ตลอด จงอย่ามีความกังวลในใจ ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะมากเพียงใด สุดท้ายก็จะพบแต่ความสุขและความสำเร็จ


คำทำนาย เซียมซีที่ 24 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


จงอย่าใฝ่ในสิ่งอันเกินกำลังตนมิฉะนั้นสิ่งที่ท่านคิดอาจทำลายความสุขภายในครอบครัวของท่าน โชคลาภยังพอมี ความรักไม่มีอุปสรรค


คำทำนาย เซียมซีที่ 25 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ชะตาชีวิตในเดือนนี้จะพบโชคลาภ การงานไม่มีอุปสรรค อายุยืนยาว เนื้อคู่เป็นผู้มีบุญ สรรพสิ่งต่าง ๆสมความปรารถนาทุกประการ


คำทำนาย เซียมซีที่ 26 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


ชะตาชีวิตช่วงนี้จะประสบความสำเร็จ การงานจะเจริญก้าวหน้ามั่นคง ถ้ารับราชการจะได้เลื่อนยศ การค้าจะร่ำรวยเนื้อคู่สมดังใจหมาย สรรพสิ่งต่าง ๆ จะสมประสงค์ดีนักแล


คำทำนาย เซียมซีที่ 27 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


จะทำการใดจงประมาณตัวเองก่อนในความรักจงมีเพียงใจเดียว การค้าไม่มีอุปสรรค โชคลาภไม่มี เจ็บป่วยมีอยู่บ้างจงหมั่นไหว้พระให้มาก ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้พ้นภัย


คำทำนาย เซียมซีที่ 28 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)


จะถามการงานช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง เนื้อคู่เป็นผู้มีบุญ เจ็บป่วยหายเร็วท่านจงเติมน้ำมันให้มากไว้ จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ให้หมดไป


ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sanook.com/horoscope/play/seamsi/