บางครั้งเราต้องรู้จัก “แพ้ได้..ถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้

 

บางครั้งเราต้องรู้จัก “แพ้ได้..ถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้

เพื่อให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น อย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน

“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้ คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้างยอม เห็นด้วยเป็นบางครั้ง กับความคิดเห็น

หรือ คำพูดของคนอื่น ที่เราไม่เห็น ด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วย ให้ความสัมพันธ์

ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดี ไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเรา

และเขาต้องมี เรื่องเกี่ยวข้องกัน และช่วยเหลือกันและกันอีก

ลองเปิดใจยอมรับความคิดเ ห็นของคนอื่น ที่แตกต่าง จากความคิดเห็น ของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือ ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม

แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนอะไร ให้กับเราหรือใครๆ

เป็นเพียงความคิดในมุมมอง ของเขาที่ อาจไม่เหมือนของเรา

ซึ่งก็เช่นเดียวกับ ความคิดของเราที่ ก็ไม่อาจเหมือน ของเขาด้วย เช่นกัน ถ้ายอมรับ ยอมรับฟังใส่ใจ

และคิดตามแล้ว เราก็อาจจะได้แนว ความคิดใหม่ ๆ หรือ มุมมองใหม่ ๆ

เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเรา ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป

และ ความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิดไป เสียทั้งหมด ตัดความรู้สึกที่ว่า

“ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉัน ต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อนเปิดใจ รับฟังความคิดของเขา

ถึงจะไม่ถูกใจอย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน อย่าเพิ่งตัดสิน ความคิดของเขาว่า

ผิดอย่าคิด แต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิด ด้วยการบอกหรือคิดว่า มันผิดพร้อม กับยัดเยียดความคิด ของเราให้เขา

แล้วหวังให้เขาเชื่อเขา ไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเอง ก็ยังไม่เชื่อความคิด ของเขาเลย ใช่ไหม

แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ “แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่ การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิด และการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะ เขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไป เสียทุกครั้งแล้ว

เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มี แต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำลายความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้น ระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ

คนที่มีแต่ความอยากเอาชนะคนอื่น ย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ

เอาชนะใจใครได้เ ขาอาจจะชนะ ด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วย

การกระทำที่เหนือกว่า แต่ภายในความพ่ายแพ้ ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชัง

และรอวันเอาคืนแพ้ ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้อง ชนะไปเสีย

หมดเลือกชนะ ในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย และเขาคนนั้น พร้อมที่จะรับฟัง

แต่อย่าเอาชนะ เพราะอารมณ์ อยากเอาชนะอยาก ฟาดฟั น เขาให้ย่อยยับ

หรือ บังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลย

นอกจากความรู้สึกด้านลบ ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชัไปอีก นานแพ้ให้เป็น

ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ ชนะบ้าง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน

เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้ง ชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ

เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไป ไร้ปลาคนที่ชัดเจน และตรงเกินไป ในทุกเรื่องไร้เพื่อน

ทะเลาะกับคนในครอบครัวต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไป ทะเลาะกับคนรักต่อให้ชนะ

ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะมิตรภาพ ก็สูญหายไปทะเลาะกัน

เพราะเหตุผลที่เสียหาย คือ ความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดคือตนเอง สีดำ ก็คือสีดำ

สีขาว ก็คือสีขาวใ ห้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอ ะวางอคติและ ความยึดติดของตนลงเสีย

คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้น มาในทันทีลองปิดตาเ สียบ้าง ในบ้างครั้ง

เพื่อระวังจิตให้ไม่หวันไหวลอง ไม่ฟัง เ สี ย บ้ า ง ช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่อง

เปลืองเวลารูดซิบปาก เ สี ย บ้ า ง ในบางทีย่อม จะดีกว่าพูดบ่นเหมือน

คนบ้าปิดหูปากให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหามากวนใจ

ขอบคุณ ห นั ง สื อ I n s p i r a t i o n L i g h t s U p Y o u r L i f e