บุญใหญ่ 12 ประการที่ลูกกตัญญูรู้คุณจะได้รับ


 

หลายๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป


ซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดาเป็นอย่างดีมาให้ทุกๆท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง


1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อยามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน


2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ


อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ


1 ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี


2 ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด


3 ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆเรื่อง


4 ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้


5 ทำให้ได้ลาภโดยง่าย


6 ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน


7 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ


8 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ


9 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต


10 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี


11 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต


12 ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง


“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก


ขอบคุณข้อมูลจาก : gangbeauty