“อ่านเถอะแค่ 3 นาที” คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา


 “อ่านเถอะแค่ 3 นาที” คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา ค่อยๆ อ่านไปนะแล้วจะเข้าใจ

อีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้อ่าน แล้วมองดูตัวเอง

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา

เมื่อมีวาสนา ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน

เมื่อสิ้นวาสนา… ก็ต้องจากกันไป…รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่

ดังนั้น…..

ในตอนที่เรา…ยังไม่จากกัน เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง…

เพราะเมื่อหมด

“สัญญากรรม” แล้ว…

ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือ

มีอำนาจจนล้นฟ้า

ก็ไม่สามารถเรียกร้อง

กลับคืนมาได้…

และไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติถึงจะได้เจอกันอีก

เรื่องที่ควรลืม ทั้ง 3 เรื่อง

1. ลืม อายุ

2. ลืม เรื่องที่ผ่านมา

3. ลืม เรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น

4 เรื่องที่ควรมีไว้

1. มีคนที่รักคุณ ด้วยความจริงใจ

2. มีเพื่อนที่รู้ใจ

3. มีงานมีการทำ

4. มีบ้านที่อบอุ่น

5 อย่างที่ต้องเอา (ต้องทำ)

1. ต้องร้อง

2. ต้องเต้น

3. ต้องใช้

4. ต้องหัวเราะ

5. ต้องรักษา สุขภาพ

6 อย่างที่ไม่ควรทำ

1. หิวแล้ว ไม่ยอมทาน

2. หิวน้ำ ไม่ยอมดื่ม

3. ง่วงแล้ว ไม่ยอมนอน

4. เหนื่อยแล้ว ไม่ยอมพัก

5. ไม่สบาย ไม่ยอมรักษา

6. แก่แล้ว ค่อยคิดเสียใจ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ

“ทำงานหนัก”

ความรัก ทำให้หัวใจ

“ทำงานดี”

ความดี ทำให้หัวใจนั้น

“พองโต”

ความโง่ ทำให้หัวใจ

“เสียหาย”

ความแก่ เจ็บ ตายนั้น

เป็นเรื่อง “ธรรมดา”

บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง

1. การได้ เกิดมาเป็นคน

2. การได้ ยลศาสนา

3. การมี กัลยาณมิตร

4. การมี ความสุจริตเป็นนิสัย

5. การมี ใจปราศจากริษยา

6. การมี เวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก

7. การรู้จัก สะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน มี 1 หนทางคือ..ทางเดินของตัวเอง..

มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง

1. สุขภาพกาย

2. สุขภาพจิต

ทุกข์ มี 4 ทุกข์

1. มองไม่ทะลุ

2. สละไม่ลง

3. แพ้ไม่เป็น

4. ปล่อยวางไม่ได้

มี 5 คำพูด

1. ยิ่งลำบาก ยิ่งต้องสู้

2. ยิ่งดี ยิ่งถ่อมตน

3. ยิ่งแย่ ยิ่งต้องเชื่อมั่น

4. ยิ่งมี ยิ่งประหยัด

5. ยิ่งหนาวเหน็บ ยิ่งมีน้ำมิตร

ใครคือเพื่อนแท้ 5 คนที่คุณจะไม่สามารถลืมได้เลยในชีวิต?

ส่งให้กับ 5 คนนั้น แล้วคอยดูสิ่งที่เราจะได้รับกลับมา

เริ่มส่งได้! แค่ 5 คนนะ

ขอขอบคุณ : digitalupdatebysura