“ครอบครัว” นั้นสำคัญเหนือชีวิต อย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใด สำคัญกว่า

 


“ครอบครัว” นั้นสำคัญเหนือชีวิต อย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใด สำคัญกว่า

คุณคิดอะไรอยู่ สมองคุณก็รู้
คุณพูดอะไรออกไป หูตัวเองก็ได้ยิน
กากระทำของคุณ…นั้นคือดอกผลที่งอกเงย
ลูกและเมีย คือ “ไออุ่นแห่งชีวิต”

“ครอบครัว” นั้นสำคัญเหนือชีวิต อย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใด สำคัญไปกว่า
พวกเขาเหล่านั้น

ในวันที่ร่างกายยังแข็งแรง อย่าคิดว่าจะหาใหม่
สร้างครอบครัวใหม่ได้

อะไรที่มันพังไปแล้ว มันไม่อาจสร้างได้ใหม่
เมื่อวันนี้เราทำ ล า ย คนที่อยู่เบื้องหลังได้

วันหน้าเราจะเป็นผู้สร้างที่ดีได้อย่างไร
คิดแต่เพียงเรายังแข็งแรง มีใหม่ได้เรื่อยๆ
จะคบใครก็ได้ที่ตนพอใจ

แน่ใจได้อย่างไรว่าเรานั้นจะเลือกถูกต้อง
วันหนึ่งหากเราเปลี่ยนสถานะไปยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกกระทำบ้าง เราจะคิดเหมือนวันนี้ที่ทำ ล า ย คนข้างหลังหรือไม่

รสชาติของกลิ่นใหม่มันหอมหวานยัวยวนใจ
แต่หลงลืมไปหรือเปล่าว่าสักวันมันก็ต้องเก่าและนำความเบื่อหน่ายมาให้

โลกไม่ได้สร้างเราให้เกิดมาให้เป็นผู้กระทำอย่างเดียว
แต่โลกสร้างเรามาให้เป็นผู้รับผลของการกระทำของตัวเองด้วย