ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ทำให้ถูกวิธี ท่านจะให้โชคตลอด


 

วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ใครติดขัดมีแต่ปัญหาเงินไม่เข้ามีแต่ปัญหาลองทำนะค่ะ แชร์ต่อได้ค่ะ


ใครติดขัดมีแต่ปัญหาเงินไม่เข้ามีแต่ปัญหาลองทำนะค่ะ


ทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรักษา การไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน


ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้...


1.ผลไม้ 9 อย่าง


2. น้ำชา 5 แก้ว


3. ดาวเรือง 9 ดอก


4. เทียน 2 เล่ม


5. ธูป 5 เล่ม


6. ผ้าขาวบาง 1 ผืน #ปูพื้นกลางบ้าน


7. หมากพลู 9 คำ


ไหว้กลางบ้าน...ปูผ้าขาวและของ ต่าง ๆๆวางบนผ้าขาว...หันหน้าเข้าบ้าน กลางบ้านจากประตูบ้านถึงหลังบ้านแล้วหากลางบ้านหันหน้าเข้าบ้าน


เมื่อวางของเรียบร้อยแล้วจุดเทียนธูปแล้วกล่าว


ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง


เจ้าของที่เจ้าของทาง


เจ้าบ้านเจ้าเรือน บ้านเลขที่ .....บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้านำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ........ หรืออยู่อาศัย ณ สถานที่แห่งนี้ ขอโปรดช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ขอท่านเปิดประตูเงินประตูทองให้ข้าพเจ้าไม่ขาดเงินไม่ทุกข์เรื่องเงินขอความสะดวกทุกๆทางและหากมีสิ่งใดที่ทำผิดไปไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาหรือไม่เจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าขอขมากรรมขอโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ด้วยเถิด...สาธุๆๆๆ


วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง


เจ้าของที่เจ้าของทางในตัวบ้าน...


#ควรไหว้อังคารหรือเสาร์เที่ยงตรง


ควรทำ3เดือนครั้ง,6เดือนครั้ง,หรือใครสะดวกทุกเดือนก็ได้ค่ะ


#ลาของทานหรือแจกเป็นทาน


เมื่อธูปหมดดับเทียนเอามือจับที่พานแล้วกล่าว


ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานกินเพื่อเป็นศิริมงคลด้วยเทอญ