บอกนิสัยได้เเม่นมาก ยื่นมือขวาออกมาเเล้วดูว่าคุณอยู่ในรูปเเบบใดใน 5 แบบนี้

  ล อ งยื่นมือขวๅออกมๅ เเล้วดูว่ๅคุณอยู่ในรูปเเบบใด บอ กนิสั ยได้เเม่นมๅก

1 นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก

หากคุณลองยื่นมือขวาออกมาเเล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออกจากกันเเบบนี้

เเสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกเเง่บวกเเละมีจ ิຕใ จอ่อนโยน สามารถเเบ่งเเ ย กสิ่งดีหรือไม่ดี

ออกจากกันได้อย่ างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

2 นิ้วมือเเนบตรง

หากคุณยื่นมือออกไปเเล้วพบว่านิ้วทั้งຫมດเเนบชิดกันเเบบนี้เเสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักเเน่น

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวังเเละทำทุกอย่ างด้วยความรอบคอบเเม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเเค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม

3 นิ้วมือเเนบตรง มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปเเล้วพบว่านิ้วทั้งຫมດเเนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมา

เเสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเຫຕุผลของตัวเอง

ดังนั้นเมื่อเก ิດปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะกระตือรือร้นเเก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเ สี ยตลอด

เเม้บางครั้งการทำเเบบนั้นจะดูลำบๅ กไปบ้าง เเต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีเเก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ

4 นิ้วมือเเนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปเเล้วพบว่านิ้วทั้งຫมດเเนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา

เเสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงเเละไวต่อความรู้สึก

เมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย าต่อเรื่องนั้นๆ ทันที อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์

เเละมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ

5 กางมือเเนบตรงเต็มที่จริงจัง

หากคุณยื่นมือออกไปเเล้วพบว่านิ้วทั้งຫมດของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่

เเสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น ดูไร้เดียงสาเเละทำอะไรด้วยความนุ่มนวล

เเต่ออกจะลังเลไม่เด็ดขๅດเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น