มือซ้ายของคุณเป็นแบบไหน ยื่นออกมาดู แล้วอ่านคำทำนาย แม่นเหลือเชื่อ!!


 ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 1 : “กางมือแนบตรงนิ้วโป้งง้อเล็กน้อย”


หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่า..


คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น ดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล แต่ออกจะลังเล


ไม่เด็ดขา ดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น


ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 2 : “นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออก”


หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา แสดงให้เห็นว่า..


คุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึก เมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย า


ต่อเรื่องนั้นๆ ทันทีอีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ


ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 3 : “มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออก”


หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมาแสดงให้เห็นว่า..


คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเหตุผลของตัวเอง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา


ก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเสียตลอด แม้บางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบากไปบ้าง


แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ


ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 4 : “นิ้วมือแนบตรงทุกนิ้ว”


หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบบนี้แสดงให้เห็นว่า..


คุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวังและทำทุกอย่ าง


ด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม


ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 5 : “นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก”


หากคุณลองยื่นมือขวาออกมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออกจากกันแบบนี้ แสดงว่า..


คุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมี จิตใจอ่อนโยน สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออกจากกัน


ได้อย่ างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก


ขอบคุณข้อมูลจาก kha-yam