ลองทำดูไม่เสียหาย จุดธูป16ดอก ปักไว้โล่งแจ้ง แก้ขัดสนหนัก เงินแย่ งานเป็นทุกข์


หยิบจับเป็นติดขัด จุดธูป16ดอก ปักไว้โล่งแจ้ง บอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทางสว่าง

หากใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้พบเจอแต่อุปสรรค ทำมาหากินไม่ขึ้นในส่วนนี้อาจเข้าใจได้ว่าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ แต่ชีวิตก็ยังพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี ดูเหมือนว่าจะไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นรอบตัว รู้สึกเหนื่อยและท้อ ทำดีไม่ได้ดี เจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้า ต่อให้ขยันขนาดไหนเมื่อกำลังจะดีขึ้นก็มีเหตุที่ทำให้ต้องเสียเงิน เสียใจ และต้องกลับไปลำบากใหม่อีกรอบ เหมือนว่าย่ำอยู่กับที่ ไม่ขยับไปไหน วันนี้เรามีแนวทางความเชื่อที่ทำแล้วเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมาให้ทุกคนได้ลองนำไปทำตามกันดู


วิธีการคือ ให้ทำการจุดธูป 16 ดอก โดยห้ามใช้ปากเป่าให้ใช้มือพัด แล้วท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา ทุกภพทุกชาติ และเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราประจำตัว รวมถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ เจ้าที่เจ้าเรือน เจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญคุณนาย ผีบ้านผีเรือน ทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพทุกชาติ ที่ตัวข้าพเจ้าเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา คำขอถอนคำที่มีต่อกัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยคำว่าข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร มจีก ร ร มและมโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าก ร ร มมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิ ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาบที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย

ขออนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่พญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก และภัยพิบัติทั้งปวง

ขอขอบคุณ : postsara