บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ที่จะ “แพ้ให้เป็น” บ้างในบางเวลา


 บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ที่จะ “แพ้ให้เป็น” บ้างในบางเวลา


เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข


และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้าง


ยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด


เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดี


ไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเรา


และเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันและกันอีก


ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู


ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือ


ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆ


เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา


ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกัน


ถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้ว


เราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้


ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป


และความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด


ตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ”


ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขา


ถึงจะไม่ถูกใจอย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน


อย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิด อย่าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิด


ด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิด


พร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อ


เขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม


แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้


“แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง


หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูด


และการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้


มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง  ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน


สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ


คนที่มีแต่ความอยากเอาชนะคนอื่น


ย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้


เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่า


แต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชังและรอวันเอาคืน


แพ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมด


เลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย


และเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟัง


แต่อย่าเอาชนะเพราะอารมณ์อยากเอาชนะ


อยากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา


เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบ


ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชังไปอีกนาน


แพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่อง


แพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง


เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น


ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่อง


ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลา


คนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อน


ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป


ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป


ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป


ทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เจ็บปวดคือตนเอง


สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ


วางอคติและความยึดติดของตนลงเสีย


คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที


ลองปิดตา เสียบ้าง ในบ้างครั้ง


เพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหว


ลองไม่ฟัง เสียบ้าง ช่างปะไร


ดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลา


รูดซิบปาก เสียบ้าง ในบางที


ย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้า


ปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตา


เพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ


เพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำ ร้ า ย


เพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ า ย


อย่าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ


เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่อง ร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่าน


ใครดี… ไม่ดี… แค่รู้ก็พอ


คนบางคน… แค่รับรู้ก็พอ


ได้ยินอะไรมา… แค่ฟังก็พอ


เรื่องบางเรื่อง… แค่มองก็พอ


ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ


ขอขอบคุณที่มา:  หนังสือ Inspiration Lights Up Your Life