อย่าเอาความรู้สึกเราไปผูกกับความต้องการของคนอื่นเช่นนั้นชีวิตจะหาความสุขไม่ได้
จากเป็นหนี้ มีเก็บเป็นแสน เรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่ใครๆก็ทำได้
"รวยแล้ว" จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้... แต่ถ้ายังต้องดินรนอยู่ จะใช้ชีวิตตามใจตัวเอง ไม่ได้
เคยได้ยินไหม ให้อภัย แต่.. ไม่ให้โอกาส ยกให้โทษทางจิตใจไม่ใช่ทางการกระทำ
ถ้าคุณมีคนรักที่เชื่อใจได้ คุณก็จะรู้ว่า  ความรักที่ไม่ต้องคอยระแวง เป็นความรักที่ไม่เหนื่อยเลย
การให้”อภัย” กับให้”โอกาส” นั้นเป็นคนละส่วนกัน
 5 สัญญาณชี้ว่าคุณเป็นคนไม่มีความสุขในชีวิต